המרצים הטובים ביותר, חמש שנים ברציפות:

הרב פרופ' יצחק כהן

ד"ר ריבי כהן

פרופ' משה בן חורין

פרופ' ירון זליכה

ד"ר אלעד פינקלשטיין

הרב חגי לונדין

עו"ד ליאת מרקוביץ

פרופ' שמואל האוזר